File0001 gezin Löring - Beerens op sluis 8 ongeveer 1955 voor vlnr: Anette Löring, Harrie Löring en Hennie Löring achter vlnr: Jeanne Löring - Beerens, Ad Löring en Jan Löring File0033 sluis 8 vlnr: Hennie, Anette, kinderwagen(?), Irene, Marijken en ? File0004 achter: Jeanne Löring - Beerens voor: onbekend achter links Harrie, daarlangs Hennie en helemaal achteraan Anette
File0002 Annette en Adrie Achter het huis bij Opa Löring Anette Löring en Adrie van de Waal Rimg0061 Jan, Anette, Jeanne en Hennie File0003 Anette en Hennie
File0002 Familiefoto Löring - Beerens Links achter: Jan Löring, rechts achter: Jeanne Löring - Beerens Kinderen vlnr: Hennie, Anette en Harrie File0005 Sluis 8 vlnr: Hennie, Harrie en Anette mr21 019 Harrie en Anette
mr21 022 Hennie, Harrie en Anette File0006 Sluis 8 vlnr Anette, Hennie en Harrie Rimg0014 Hennie, Harrie en Anette
Rimg0066 Anette, Harrie en Hennie Rimg0068 Hennie, Harrie en Anette Rimg0046 Harrie, Anette en Hennie
mr21 021 Anette Löring File0016D vlnr: Harrie, Anette, Ad en Hennie mr21 013 vlnr: Harrie, Hennie en Anette
File0017D vlnr: Ad, Hennie, Ans, Anette en Harrie Rimg0063 Ad, Hennie, Ans, Harrie en Anette File0014D Familiefoto eind jaren 50 vlnr Anette, Jan, Hennie, Ans, Ad, Jeanne en Harrie
File0027 Achter het huis bij opa en oma Löring vlnr Hennie, Harrie, Jan, Jeanne en Anette. File0008 1e communie Anette File0009 1e communie Hennie en Harrie vlnr Hennie, Anette en Harrie
File0010 vlnr: Hennie, Harrie en Anette File0021 sluis 8 Is dit Ad? File0048D Ad Löring
File0030 Bruiloft Dora Berkers - Beerens en Janus Berkers voorgrond: vlnr: ?, Anette en Hans van Schijndel File0038a (1) Bruiloft Frits van der Linden en Corrie van der Linden - Löring bruidsmeisjes Adrie van de Waal en Anette Löring File0038b
mr22 001 Kleuterschool Mierlo-Hout (ongeveer 1956) 2e rij van achter, rechts op de hoek is Harrie Löring 3e rij van achter, derde van Links is Marianne Verhagen. Harrie en Marianne zijn later getrouwd in 1976