personen

Allerlei documenten die met personen (mensen) te maken hebben
Dec24 01  Trouwboekte Opa en Oma Löring Dec24 02  pag 2 trouwboekje valt op dat de naam van tante door verkeerd is geschreven bovendien is alles in hetzelfde handschrift, waarschijnlijk is dit een copy van het orgineel. Dec24 12  Extract uit het register van de gemeente, uittreksel doopregister van Oma tbv trouwakte. wordt opgemaakt uit het huwelijksregister
Dec24 13  Geboorteakte van de moeder van Oma Löring opgemaakt te Grave Dec24 14  Familie oma Spierings Broere Dec24 15  ondertrouw akte van de vader van oma
Dec24 16 Dec24 17 Dec24 18
Dec24 19 Dec24 20 Dec24 21
Dec24 24 Dec24 25 Dec24 28
Dec24 29 Dec24 30 Dec24 31
File0017 Geboorteacte Hendrikus bernardus Loring Hendrikus Bernardus loriing Donata Spierings huwelijsacte Uden 1908
Hendrikus Bernardus Loring bevolkingsregister Helmond Hendrikus Bernardus Loring bevolkingsregister Helmond2 Hendrikus Bernardus Loring geboorteacte 1880
Hendrikus Bernardus Loring Helmond1 Veestraat bevolkingsregister5 Hendrikus Bernardus Loring Overlijdenadvertentie Henk Loring terug uit Indie
Henk Loring terug uit Indie 1950 Indentiteitskaart1 Loring-Werning Indetitiestkaart2 Loring-Werning
opa persoonsbewijs dl1 opa persoonsbewijs dl2 opa reisontheffing dl1
opa reisontheffing dl2 overlijdenacte Ben Loring Overlijdens adv H.B.  Loring 1964
Overlijden J.H. Loring Overlijden J.H. Loring2 paspoort opa dl1
paspoort opa dl2 paspoort opa dl3 paspoort opa dl4
pasport oma Persoonskaart rijbewijs opa dl1
rijbewijs opa dl2 RK Handersavondschool 1932  Krantenartikel uitreiking diploma's handelsschool. Johannus Wilhelmus Löring (Ome Jan) trouwactie Long Spierings 1908
vrijgeleide 1920