personen

Allerlei documenten die met personen (mensen) te maken hebben
bevolkingsregister Loring Dec24 01 Dec24 02
Dec24 03 Dec24 12 Dec24 13
Dec24 14 Dec24 15 Dec24 16
Dec24 17 Dec24 18 Dec24 19
Dec24 20 Dec24 21 Dec24 24
Dec24 25 Dec24 28 Dec24 29
Dec24 30 Dec24 31 File0017
Geboorteacte Hendrikus bernardus Loring hendrikus bernardus  Loring bevolkingsregister helmond Hendrikus bernardus loriing Donata spierings huwelijsacte uden 1908
hendrikus Bernardus Loring bevolkingsregister helmond 2 hendrikus bernardus Loring geboorteacte 1880 Hendrikus Bernardus Loring helmond 1 veestraat bevolkingsregister 5
Hendrikus bernardus Loring Overlijdenadvertentie Henk Loring terug uit indie 1950 Indentiteitskaart 1 Loring-Werning
Indetitiestkaart 2 Loring-Werning Jenk Loring terug Indie opa persoonsbewijs dl1
opa persoonsbewijs dl2 opa reisontheffing dl1 opa reisontheffing dl2
Overlijden J H Loring Overlijden J H Loring2 overlijdenacte  ben Loring
Overlijdens adv HB Loring 1964 paspoort opa dl1 paspoort opa dl2
paspoort opa dl3 paspoort opa dl4 pasport oma
Persoonskaart rijbewijs opa dl1 rijbewijs opa dl2
RK Handersavondschool 1932 trouwactie Lirng Spierings 1908 trouwboekje Hendrikusd Loring Spierings kinderen
vrijgeleide 1 1920 vrijgeleide 1 1920 1 vrijgeleide 2 1919